Saturday, July 17, 2010

Burj Khalifa Dubai

I found this really good SlideShare Presentation on the Burj Khalifa:

No comments:

Post a Comment